lamb için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kuzu · kuzu eti · koyunlar, koyun · diğer çevirileri

lamb kuzu

I'm not a little lamb, Miss Li. Little lamb.

Ben küçük bir kuzu değilim, Bayan Li.

Poor little lamb.

Zavallı küçük kuzu.

Who's the lamb that's gonna do that?

Bu işi yapacak olan kuzu kim?

lamb kuzu eti

I need three lamb and potatoes and I actually need them now.

Üç kuzu eti ve patates gerekli, aslında onlara hemen ihtiyacım var.

The lamb is delicious.

Kuzu eti çok lezzetli.

I want meat! Lamb chops and pork chops and liver.

Kırmızı et istiyorum, kuzu pirzola domuz pirzola ciğer.

lamb koyunlar, koyun

This whole city smells like lamb.

Bütün şehir koyun gibi kokuyor.

Like a lamb.

Bir koyun gibi.

Lots of dead lamb, dead cow, dead pig.

Bir ton ölü koyun, ölü sığır, ölü domuz.