later için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sonraki, sonra, sonradan · daha · daha sonra · ileri, ileride · diğer çevirileri

later sonraki, sonra, sonradan

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

And a week later

Ve bir hafta sonra

And was dead a week later.

Bir hafta sonra da öldü.

later daha

But there's something I should tell you and it's better now than later.

Ama sana söylemem gereken bir şey var ve şimdi söylemem daha iyi olur.

Well, then, let's talk about it later.

Pekâlâ. O halde daha sonra konuşuruz.

I'll talk to you later about that thing.

Seninle bu şey hakkında daha sonra konuşacağım.

later daha sonra

We're not really sure, so why don't you just come back later, okay?

Biz gerçekten emin değil. Peki neden sadece daha sonra geri gelmiyor, tamam mı?

We'll talk about that later.

Hakkında daha sonra konuşuruz.

I'll give more information about this later.

Bu konuda hakkında daha sonra tekrar bilgi vereceğim.

later ileri, ileride

Perhaps later, but not now.

Belki ileride, ama şimdi değil.

Stay with me and later

Benimle kal ve ileride

Uh, I'll probably be happier later.

Muhtemelen ileride daha mutlu olacağım.