lecturer için İngilizce-Türkçe çeviriler:

okutman · diğer çevirileri

lecturer okutman

'Tokyo University of the Arts Lecturer and Researcher.'

Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Okutmanı ve Araştırmacı

Lecturer, maybe, but teacher?

Okutman belki Ama öğretmen mi?

Celebrated author and lecturer.

Meşhur yazar ve okutman.