legendary için İngilizce-Türkçe çeviriler:

efsanevi · diğer çevirileri

legendary efsanevi

Behold the outlaw! The invincible and legendary Robin Hood. And his friend, Allan A Dale.

Şu haydutlara dikkatli bakın yenilmez ve efsanevi Robin Hood ve arkadaşı Allan A Dale.

But it's a legendary ball!

Ama bu efsanevi bir top!

This week's Legendary Fighter is.

Bu haftanın Efsanevi Dövüşçüsü