less için İngilizce-Türkçe çeviriler:

daha az, az · daha az şey · eksik · küçük · daha küçük · içermeyen · eksi · diğer çevirileri

less daha az, az

And I think your boyfriend wanted to see a little less of me too.

Ve sanırım erkek arkadaşın da beni biraz daha az görmek istiyordu.

But does that make me any less of a loving father?

Ama bu beni daha az seven bir baba mi yapar?

Maybe a little less sweet vanilla and a lot more wild cherry.

Belki biraz daha az tatlı vanilya ve daha çok yaban kirazı.

less daha az şey

The less you know about all that, the better, for your own good.

Ne kadar az şey bilirsen senin için o kadar iyi olur.

Well, things are less complicated now.

Şu an her şey daha az karmaşık.

You know what might make it less boring?

Onu daha az sıkıcı yapacak şey ne, biliyor musun?

less eksik

But one girl more or less?

Ama bir kız fazla ya da eksik?

Four, not a minute less.

Dört, bir dakika eksik olmaz.

So that's one less.

O yüzden bir eksik.

less küçük

It's small but, you know it's going to be a lot less work.

Küçük, ama daha az işin olacak. Sana çok daha az çıkacak.

Small room like that, two minutes, maybe less.

Onun gibi küçük bir odada iki dakika, belki daha az.

And for a lot less than that.

Bundan çok daha küçük bir şey için.

less daha küçük

And for a lot less than that.

Bundan çok daha küçük bir şey için.

A little less.

Biraz daha küçük.

But it's a lot less likely.

Ama çok daha küçük bir ihtimal.

less içermeyen

I was thinking of a less violent idea.

Daha az şiddet içeren bir fikir düşünüyordum.

My new world demands less obvious heroism.

Yeni dünyam daha az kahramanlık içeriyor.

less eksi

Jerry's been working for Margolese for five years less a day.

Jerry beş yıl eksi bir gündür Margolese için çalışıyor.