loch için İngilizce-Türkçe çeviriler:

göl · körfez · diğer çevirileri

loch göl

Plus, we need the tank for the Loch Ness monster.

Ayrıca, Loch Ness Gölü Canavarı için havuza ihtiyacımız var.

There's always Loch Ness.

Loch Ness gölü canavarı var.

Loch"Big" loch" Ben

Big Gölü Ben Gölü

loch körfez

It's a deep loch, she could be anywhere.

Burası derin bir körfez, her yerde olabilir.