lucky için İngilizce-Türkçe çeviriler:

şanslı · uğurlu · mutlu · diğer çevirileri

lucky şanslı

I think you're a great guy and she's a very lucky girl.

Bence harika bir adamsın ve o da çok şanslı bir kız.

You're a lucky man, aren't you?

Şanslı bir adamsın, değil mi?

So who's the lucky man tonight?

Bu geceki şanslı adam kim?

lucky uğurlu

This is a lucky car!

Bu uğurlu bir araba!

This is my lucky week.

Bu benim uğurlu haftam.

Lucky number seven, actually.

Aslında, uğurlu sayı yedi.

lucky mutlu

Come on, you're gonna make some lucky girl very happy.

Hadi, şanslı bir kız seni çok mutlu edecek.

I'm a happy and lucky man.

Ben mutlu ve şanslı bir adamım.

He wasn't lucky or brave or happy.

Şanslı değildi ya da cesur ya da mutlu.