lying için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yalanı · yalan söyleme · yalancı · yatmış, yatan · diğer çevirileri

lying yalanı

Danny Pink, I love you and I'll never see you again, and I'm sorry, I'm sorry, I lied, I'm sorry.

Danny Pink, seni seviyorum ve seni bir daha asla göremeyeceğim, özür dilerim. Yalan söylediğim için özür dilerim.

Tell me the truth and don'T don't lie to me.

Doğruyu söyle bana ve sakın Sakın yalan söyleme.

Yeah, which means he's still lying to me.

Evet, bu da demek ki hâlâ bana yalan söylüyor.

lying yalan söyleme

you're my son, and I love you very much but don't lie to me again, okay?

sen benim oğlumsun ve seni çok seviyorum ama bana bir daha yalan söyleme, olur mu?

But don't lie to me.

Ama bana yalan söyleme.

You never lie with me.

Asla bana yalan söyleme.

lying yalancı

Shut up, you lying bastard!

Kapa çeneni, seni yalancı piç!

Now who's lying?

Şimdi kim yalancı?

My lying, cheating husband is once again out in the world.

Benim yalancı, aldatan kocam, bir kez daha dünyanın dışında.

lying yatmış, yatan

There was a young woman lying there.

Orada yatan genç bir kadın vardı.

And now he lies in a hospital broken, like my heart.

Şimdi bir hastanede yatıyor, tıpkı benim kalbim gibi paramparça.

I come back, and she is lying there unconscious.

Ben geri gel, ve o bilinçsiz orada yatıyor.