lyric için İngilizce-Türkçe çeviriler:

lirik · diğer çevirileri

lyric lirik

The other thing that's really important, of course, is that Keith was a very lyrical drummer.

Çok önemli olan başka bir şey de tabii Keith'in çok lirik bir davulcu oluşuydu.

It has a certain lyrical quality.

Belirgin bir lirik kalitesi var.

I'm a lyrical singer.

Lirik bir şarkıcıyım ben.