ma'am için İngilizce-Türkçe çeviriler:

bayan · hanımefendi · efendim · madam · diğer çevirileri

ma'am bayan

Excuse me, ma'am, is there anything else I could do for you?

Affedersiniz bayan, sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı?

Yes, ma'am, I love you, Mother.

Evet, bayan, seni seviyorum, anne.

But I said, "No, thank you, ma'am.

Ama dedim ki, "Hayır, sağolun, Bayan.

ma'am hanımefendi

There's only one God, ma'am. And I'm pretty sure he doesn't dress like that.

Sadece tek bir Tanrı var, hanımefendi ve onun da böyle giyinmediğine eminim.

Is that an order, ma'am?

Bu bir emir mi hanımefendi?

Good evening, ma'am, I'm

İyi geceler hanımefendi, ben

ma'am efendim

Ma'am, I don't think that's such a good idea.

Efendim, bence bu iyi bir fikir değil.

Ma'am, please excuse me.

Efendim, lütfen beni affedin.

Right, yes, Sir, Ma'am.

Tamam, evet, efendim, Bayan.

ma'am madam

In school my father give me one chance, ma'am please, give me one chance, please

Babam okulda bana bir şans verin. Madam, lütfen bir şans, lütfen, bir şans.

Oh, one more question, ma'am.

Oh, bir soru daha, madam.

Ma'am, what are you doing?

Hey, madam, ne yapıyorsun sen?