marathon için İngilizce-Türkçe çeviriler:

maraton., maraton · diğer çevirileri

marathon maraton., maraton

So dad wrote me a check this morning for the dance marathon.

Babam, bu sabah, dans maratonu için bana bir çek yazdı.

It's not like you're running a marathon.

Bu bir koşu maratonu falan değil.

It's a marathon, not a sprint.

Bu bir maraton, depar değil.