married için İngilizce-Türkçe çeviriler:

evlilik, evli · diğer çevirileri

married evlilik, evli

So you don't know anything else about him like what he does or if he's married or anything?

Hakkında başka bir şey bilmiyor musun yani? Ne yapıyor ya da evli mi?

Today Chris is married to a young doctor, and has two children.

Bugün Chris genç bir doktorla evli ve iki çocuk annesidir.

Are you married already?

Sen zaten evli misin?