medium için İngilizce-Türkçe çeviriler:

orta · medyum · ortalama · araç · ölçekli · ortam · vasat · diğer çevirileri

medium orta

I'd like a steak, medium rare, three fried eggs over, French fries, and coffee, please.

Orta pişmiş bir biftek, üç kızarmış yumurta, kızarmış patates, ve kahve istiyorum.

Can I get a medium coffee, please?

Bir tane orta boy kahve alabilir miyim?

Yeah, medium rare, please.

Evet, orta pişmiş olsun, lütfen

medium medyum

But she's a trained medium, Mr. Poirot.

Ama o eğitimli bir medyum, Bay Poirot!

There is a legend about a medium on this island.

Bu adada bir medyum hakkında efsane varmış da.

Must've been a very powerful medium.

Çok güçlü bir medyum olmalı.

medium ortalama

Four happy years, eight medium ones, and two bad ones.

Dört mutlu, sekiz ortalama ve iki kötü yıl.

Well, that's really a fairly medium price.

Şey, o gerçekte oldukça ortalama bir fiyat.

She's medium height, green eyes.

Ortalama kiloda, yeşil gözlü.

medium araç

I think it's a medium.

Bence bu bir araç.

Only difference is your medium's ink, and mine's blood.

Tek farkımız senin aracın mürekkep benimkisiyse kan.

medium ölçekli

This is, I would say, a medium-sized nest.

Diyebilirim ki, bu orta ölçek bir yuva.

It's a medium-sized enterprise.

Orta ölçekli bir anonim şirket.

medium ortam

The first great democratic medium.

İlk büyük demokratik ortam.

medium vasat

It's medium-ok, look

Yaptıkların çok vasat.