mercury için İngilizce-Türkçe çeviriler:

cıva · mercury · merkür · diğer çevirileri

mercury cıva

It's definitely not Mercury poisoning.

Kesinlikle cıva zehirlenmesi değil.

Okay, now above that coil is a little tube filled with mercury.

Tamam, şimdi, şu bobinin üzerinde cıva ile dolu küçük bir tüp var.

Mercury poisoning fits.

Cıva zehirlenmesi uyuyor.

mercury mercury

Gary Webb, San Jose Mercury News.

Gary Webb, San Jose Mercury News'ten.

There is a difference between a Vega and a Mercury Comet.

Bir Vega ile bir Mercury Comet arasında farklılıklar vardır.

My fellow citizens America's Mercury astronauts!

Sevgili vatandaşlarım Amerika'nın Mercury astronotları!

mercury merkür

Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn.

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn.

Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bulunur.

And Mercury is tiny, bleak, and super hot, the result of a monster collision.

Ve Merkür çok küçük, soğuk ve çok sıcak. Devasa bir çarpışmanın sonucu.