mill için İngilizce-Türkçe çeviriler:

değirmen · fabrika · çekmek · freze · diğer çevirileri

mill değirmen

Maybe it will be a better film without the old mill.

Belki de eski bir değirmen olmadan daha iyi bir film olur.

the sergeant answered, "There's no mill but there is wind.

Çavuş da cevapladı, "Değirmen yok ama yel var.

Maybe this isn't the Crawford Mill.

Belki de değirmen burası değildir.

mill fabrika

My wife's father died and left her a narrow gauge railway and a lumber mill and

Eşimin babası öldü ve eşime bir dar demiryolu hattı ve bir kereste fabrikası ve

Next to this river, there is a steel mill.

Bu nehrin yanında bir çelik fabrikası vardır.

This is a textile mill.

Bu bir tekstil fabrikası.

mill çekmek

Otis, Mills, pull!

Otis, Mills, çekin!

Enough with the close-up, Mr De Mille!

Yeteri kadar yakın çekim yaptık, Bay De Mille!

mill freze

Don Enrique, we have a problem with milling machine four.

Don Enrique, dört numarali freze makinası ile bir sorunumuz var.

I bought a milling machine. Look.

Bir freze makinesi aldım, bak.