mimosa için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Mimoza · diğer çevirileri

mimosa Mimoza

This is just like a mimosa, except for it's got wine instead of champagne and no orange juice.

Eee, ne var? Mimoza gibi sadece şampanya yerine içinde şarap var ve portakal suyu yok.

How about a mimosa for my little samosa.

Küçük samosam için bir mimozaya ne dersin?

Good morning, mimosa king.

Günaydın sana mimoza kralı.