mist için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sis · buğu · sisli olmak · pus · buharı, buhar · diğer çevirileri

mist sis

There's a thick mist in that direction and a woman alone will be lost forever.

O tarafa giderken yoğun bir sis var ve yalnız bir kadın orada sonsuza dek kaybolur.

There's something in the mist.

Sisin içinde bir şey var.

This mist reminds me ofthe myth of King Sebastian.

Bu sis bana Kral Sebastian söylencesini hatırlattı.

mist buğu

You got a Siberian Mist?

Sibirya Buğu'su var mı?

Pink mist. I read that somewhere.

Pembe buğu, bir yerde okumuştum.

Red Wine's gone, now it's Crimson Mist.

Kırmızı Şarap olanı gitmiş, artık Kızıl Buğu.

mist sisli olmak

You will disappear like mist.

Sis gibi yok olacaksın.

I want to knowwhat this mist is.

Bu sisin ne olduğunu bilmek istiyorum.

mist pus

I wanted coolness, mist, wet sand.

Soğukluk istedim pus ıslak kum.

Spears rise like winter-thickets through a shroud of mist.

Aynı puslu bir kefenden geçen kış fundalıkları gibi bitmiş mızraklar

mist buharı, buhar

"Mist Spay." "Spa." Whatever.

"Buharlı kısır." "kaplıca" Herneyse.