monk için İngilizce-Türkçe çeviriler:

keşiş · rahip · papaz · diğer çevirileri

monk keşiş

So, does that make you some kind of monk or something?

Yani bu seni bir keşiş yada öyle bir şey mi yapıyor?

You and your friend, Monk

Sen ve arkadaşın, Keşiş?

This monk looks weird.

Bu keşiş tuhaf görünüyor.

monk rahip

So? So he's a monk.

Yani o bir rahip.

He lived like a monk.

Bir rahip gibi yaşadı.

You must be a very high lama; a great Tibetan monk.

Çok yüksek bir Lama olmalısın; Büyük bir Tibet rahibi.

monk papaz

I don't care if you're a preacher, a priest a nun, a rabbi or a Buddhist monk.

Bir vaiz, bir papaz, bir rahibe, bir haham ya da budist, bir keşiş olman umurumda değil.

Especially the monks.

Özellikle de papazlar.