mozzarella için İngilizce-Türkçe çeviriler:

mozzarella · diğer çevirileri

mozzarella mozzarella

Well, mozzarella stick, when I'm CEO and you're my butler, you're gonna wear tails.

Peki, mozzarella stick, ben olduğumda CEO'su ve Sen benim uşak olan, Sen kuyrukları giymek olacak.

Oh, just like the time tiny elves stole your nunchucks and replaced 'em with mozzarella sticks?

Oh, küçük elfler sadece zaman gibi, mınçıka çaldı ve onları mozzarella çubuğu ile değiştirdiler.

Okay, we got prosciutto and melons, some burrata mozzarella and a veal paillard.

Tamam, elimizde biraz pochuta ve karpuz biraz dorada mozzarella ve dana eti menüsü var.