mutton için İngilizce-Türkçe çeviriler:

koyun · koyun eti · diğer çevirileri

mutton koyun

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

Mutton yesterday, mutton today and, blimey, if it don't look like mutton again tomorrow.

Dün koyun, bugün koyun, kalıbımı basarım. .yarın da koyun yiyeceğiz gene.

I owe Mr Goddard the butcher for a neck of mutton!

Kasap Bay Goddard'a bir koyun boynu için borcum var!

mutton koyun eti

Bigger left egg, smaller right egg And Sliced duck, goose pork, beef, mutton with fried rice

Sol yumurta daha büyük, sağ yumurta daha küçük Ve dilimlenmiş ördek, kaz domuz,sığır, koyun eti, kızarmış pirinçli.

Don't you think this mutton has a funny taste?

Sence bu koyun etinin tadı garip değil mi?

But there's "mutton" in there.

Ama içinde "koyun eti" var.