my için İngilizce-Türkçe çeviriler:

benim, ben · sitem · diğer çevirileri

my benim, ben

And this is my

Ve bu da benim

That's my little girl That's good, come on!

İşte benim küçük kızım, güzel, gel hadi!

This is not my problem.

Bu benim sorunum değil.

my sitem

This is my website.

Bu da web sitem.

Hello, I'm Warwick Davis and welcome to my website, warwickdavis.org.uk.

Merhaba, ben Warwick Davis. Sitem warwickdavis.org.uk'a hoş geldiniz.

For my brand-new website.

Yepyeni internet sitem için.