nest için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yuva · yuva yapmak · birikim · yuvalamak · diğer çevirileri

nest yuva

Meanwhile, we have this little nest, quiet and cozy, without that dreadful family.

Bu arada bu küçük sessiz ve sakin yuvaya sahibiz. O korkutucu aile olmadan.

Is there a nest?

Bir yuva var mı?

Your client had a little love nest.

Müvekkilinin küçük bir aşk yuvası varmış.

nest yuva yapmak

And now they build a nest for the queen.

Ve şimdi de kraliçe için yuva yapıyorlar.

Built himself a little nest.

Kendisine küçük bir yuva yapmış.

Your grandad thinks I'm batty, of course, but I think she's nesting.

Tabii büyükbaban deli olduğumu düşünüyor ama bence o yuva yapıyor.

nest birikim

Is this your nest egg?

Bu mu senin birikimin?

nest yuvalamak

She used to say "Little nests for little people.

Küçük insanlar için küçük yuvalar" derdi hep.