news için İngilizce-Türkçe çeviriler:

haberler, haber · gelişme · haberci · havadis · diğer çevirileri

news haberler, haber

Okay, I'll give you the good news first, which is not that good, but it's better than the bad.

Tamam önce iyi haberleri vereceğim ama o kadar da iyi değil, ama kötüden daha iyi.

But that's good news, isn't it?

Fakat bu iyi haber, değil mi?

OK, so there's good news, bad news.

Tamam, bir iyi bir de kötü haberim var.

news gelişme

But it's good news.

Ama iyi bir gelişme bu.

Wait, wait, any news?

Dur. Bir gelişme var mı?

Wonderful news, Tony, Howard.

Harika gelişmeler, Tony, Howard.

news haberci

A messenger brings news.

Bir haberci haber getirdi.

news havadis

It's not gossip, it's news.

Bu dedikodu değil ki, havadis.