northern için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kuzey · kuzeyli · kuzeye ait · diğer çevirileri

northern kuzey

So, the killer started in Northern California, moved south, and now he's here in L.A.

Katil Kuzey Kaliforniya'dan başladı güneye gitti ve şimdi de burada Los Angeles'ta.

The problem lies not within Northern or Southern Fist It lies within you

Problem kuzey ya da güney yumruğunda değil. Problem senin içinde.

Jeb Stuart's cavalry, army of Northern Virginia.

Jeb Stuart'ın birliğindeydik. Kuzey Virginia ordusu.

northern kuzeyli

That is a Northern name, that is not one of ours.

Bu bir Kuzeyli ismi, bizde böyle bir isim yok.

A northern general, southern soldier, working together to unify these United States.

Kuzeyli bir general ve güneyli bir asker Birleşik Devletleri bir araya getirmek için beraber çalışacağız.

But this storm is a stroke of luck for us northerners.

Ama bu fırtına, biz Kuzeyliler için bir talih kuşu gibi.

northern kuzeye ait

It's a northern Virginia area code.

Bu alan kodu, kuzey Virginia'ya ait.