notorious için İngilizce-Türkçe çeviriler:

adı çıkmış · ünlü · şöhretli · kötü şöhretli · azılı · meşhur · Namlı · diğer çevirileri

notorious adı çıkmış

Your Majesty, this man is a notorious pirate.

Majesteleri, bu adam adı çıkmış bir korsandır.

This is the notorious Uncle Kin.

Bu adı çıkmış olan Kin Amca.

Your girl is a notorious whore.

Kız arkadaşın, adı çıkmış bir orospu.

notorious ünlü

The notorious Death Racer known only as Frankenstein won his fourth race today.

Frankenstein olarak bilinen ünlü Ölüm Yarışçısı bugün dördüncü yarışını kazandı.

I'm not a hero but rather a notorious bandit

Ben bir kahraman değilim Sadece ünlü bir haydutum

Steven Dukes is part of a notorious crime family.

Steven Dukes ünlü bir suç familyasının parçası.

notorious şöhretli

So, you're the notorious Ringo Kid.

Sen kötü şöhretli Ringo Kid'sin.

He's a notorious gambler.

Kötü şöhretli bir kumarbazdır.

He is an Evremonde, nephew of the notorious Marquis St. Evremonde.

O bir Evremonde, kötü şöhretli Dük St. Evremonde'un yeğeni.

notorious kötü şöhretli

So, you're the notorious Ringo Kid.

Sen kötü şöhretli Ringo Kid'sin.

He's a notorious gambler.

Kötü şöhretli bir kumarbazdır.

He is an Evremonde, nephew of the notorious Marquis St. Evremonde.

O bir Evremonde, kötü şöhretli Dük St. Evremonde'un yeğeni.

notorious azılı

Four hours ago, my daughter, Hayley Smith eloped with the notorious slacker Jeff Fisher.

Dört saat önce kızım Hayley Smith, azılı aylak Jeff Fisher ile kaçtı.

Notorious gangster Pramod Juntasa was found dead last night.

Azılı Gangster Pramod Juntasa dün gece ölü bulundu.

We're looking for a notorious criminal.

Biz azılı bir suçluyu arıyoruz.

notorious meşhur

You're "Notorious" Norris Boz, right?

Sen meşhur Norris Boz'sun, değil mi?

The notorious bandit?

Şu meşhur haydut!

He's a notorious troublemaker, my lady.

Meşhur bir baş belası, mileydi.

notorious Namlı

This guy's the most notorious, savage man of this region.

Bu adam bölgenin en vahşi, en kötü namlı adamıdır.

The notorious killer.

Kötü namlı katil.

The notorious Golden Grotto sharks.

Kötü namlı Golden Grotto köpekbalıkları.