oak için İngilizce-Türkçe çeviriler:

meşe, meşeler · meşe ağacı · meşe odunu · çınar · diğer çevirileri

oak meşe, meşeler

We went there for a picnic and made love under that oak and I asked and she said yes.

Oraya piknik için gittik ve o meşe ağacının altında seviştik ve ona sordum, o da evet dedi.

Was it a tree, like, an oak tree?

Bir ağaç mıydı? Bir meşe ağacı gibi?

I don't know. What, like, poison oak?

Ne, zehirli meşe ağacı gibi mi?

oak meşe ağacı

I climbed pine trees, oak trees, fig trees maple trees, uh, birch trees, willow trees

Çam ağaçları, meşe ağaçları, incir ağaçları akçaağaç, uh, huş ağacı, söğüt ağacı

It's an oak tree, so it lasts a long time.

Bu, bir meşe ağacı o yüzden uzun yaşar.

You'll give us the white oak stake, and then

Bize beyaz meşe ağacı kazığını vereceksin ve sonra

oak meşe odunu

For the new mill wheel we need oak wood.

Yeni değirmen çarkı için bize meşe odunu lazım.

oak çınar

An oak tree much less so.

Çınar ağacı çok daha az.