odour için İngilizce-Türkçe çeviriler:

koku · diğer çevirileri

odour koku

Such a long time what is that odour?

Öylesine uzun bir zaman Bu koku ne?

It's not odour, Macduff.

Bu koku değil, MacDuff.

A curious odour.

Meraklı bir koku.