orange için İngilizce-Türkçe çeviriler:

portakal · turuncu · orange · portakallı · portakal ağacı · portakal rengi · diğer çevirileri

orange portakal

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

I'll take a number three with orange juice.

Portakal suyu ile birlikte üç numarayı alacağım.

This little boy has never seen an orange before.

Bu çocuk daha önce hiç portakal görmemiştir.

orange turuncu

Red, orange, yellow, green, blue

Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi

You can still make the world a better place without an orange vest.

Turuncu bir yelek olmadan da dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsin.

Look, Mr. Bear, orange things.

Bak Bay Ayı, turuncu şeyler.

orange orange

Paul, this is Sergeant Howard of West Orange Police Department.

Paul, ben West Orange Polis Departma'nından Çavuş Howard.

She wasn't a rich kid from Orange County.

Orange County'den gelen zengin bir çocuk değildi.

Vance Williams, Orange, New Jersey.

Vance Williams, Orange New Jersey.

orange portakallı

Okay, so that's one root beer and one orange soda.

Tamam, Bir alkolsüz bira ve bir portakallı soda.

Go get me a orange soda or something.

Git bana portakallı gazoz falan bir şey al.

Do these come in orange, or lime, or is it just the white flavor?

Bunlar portakallı ya da limonlu mu? Ya da sadece beyaz aromalı geliyor?

orange portakal ağacı

There's an orange tree

Bir portakal ağacı var

First the orange tree, now this.

Önce portakal ağacı, şimdi de bu.

Well, genius, there is an orange tree in the backyard.

Pekâlâ dâhi, arka bahçede bir portakal ağacı var.

orange portakal rengi

That's your natural color, orange?

Demek senin doğal rengin, Portakal rengi?

This particular shade of orange is known as PriceCo Blossom Orange.

Bu turuncunun renk tonu tam olarak PriceCo Portakal Çiçeği.

The Orange Albatross.

Portakal Rengi Albatros.