otter için İngilizce-Türkçe çeviriler:

su · samuru · su samuru · susamuru · diğer çevirileri

otter su

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

What is it, an otter?

Ne bu, bir su samuru mu?

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

otter samuru

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

Like that otter that looked just like Tracy.

Tıpkı Tracy gibi gözüken su samuru gibi.

Portland police bureau alerts bronze otter.

Portland polis burosu uyarıları bronz su samuru.

otter su samuru

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

What is it, an otter?

Ne bu, bir su samuru mu?

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

otter susamuru

Just you and me, and Otter and another girl.

Yalnızca sen, ben, Susamuru ve bir kız daha gelir.

You going out tonight, Otter?

Bu gece çıkıyor musun, Susamuru?

Check it out an otter.

Şuna bir bak, susamuru.