otters

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

Just you and me, and Otter and another girl.

Yalnızca sen, ben, Susamuru ve bir kız daha gelir.

Still, they obtain furs, valuable buffalo hides otter, fox and beaver.

Hala değerli buffalo derileri, samur, tilki ve kunduz kürkleri var.

Is Baron von Otter there?

Baron von Otter orda mı?

Baron von Otter.

Baron von Otter.

Like that otter that looked just like Tracy.

Tıpkı Tracy gibi gözüken su samuru gibi.

What is it, an otter?

Ne bu, bir su samuru mu?

Portland police bureau alerts bronze otter.

Portland polis burosu uyarıları bronz su samuru.

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

Hey, welcome to Little Otter Family Camp.

Hey, Little Otter Aile Kampı'na hoş geldiniz.