our için İngilizce-Türkçe çeviriler:

-miz · bizim, biz · diğer çevirileri

our -miz

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

But, uh, we've got a bigger problem here, and it's all of our problem.

Ama burada daha büyük bir sorunumuz var, ve bu hepimizin problemi.

Yeah. well. that's our problem.

Evet. Bu bizim problemimiz.

our bizim, biz

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

Is that our girl?

O bizim kız mı?

My wife and I have been in an accident, and he's our lawyer.

Karım ve ben bir kaza geçirdik ve o bizim avukatımız.