owner için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sahip · mal sahibi · patron · işletmeci · diğer çevirileri

owner sahip

Now, this gift that I'm giving you, it'll become your property. You'll be the owner, all right?

Şimdi sana verdiğim bu hediye senin olacak yani bunun sahibi sen olacaksın, tamam mı?

Well, same name and location, but new owner and employees.

Yer ve isim aynı ama sahibi ve çalışanları yeni.

He's getting something for the bar owner?

Bar sahibi için bir şeyler mi almakta?

owner mal sahibi

Well, the owner isn't exactly my type.

Mal sahibi tam olarak tipim değildi.

Besides, I'm the owner here.

Ayrıca, mal sahibi benim.

Seamus Duncan, owner, manager, and your humble servant.

Seamus Duncan, mal sahibi, müdür, ve nâçiz hizmetkarınız.

owner patron

Owner, it's all right, isn't it?

Patron, her şey yolunda değil mi?

Because he's not only a great nightclub owner

Çünkü o yalnızca harika bir gece kulübü patronu değil

Auction house owner, philanthropist, real estate magnate.

Müzayede evi sahibi, hayırsever, gayrimenkul patronu.

owner işletmeci

Milt Joyce: Owner, operator.

Milt Joyce, mal sahibi, işletmeci.

Rob Ackerman, WeBeSoCa Small Business Owners' Association, and I also own Super Fruity Smoothies.

Ben WeBeGüCa Küçük İşletmeciler Derneğinden Rob Ackerman. Ayrıca, Süper Meyveli İçecekler'in sahibiyim.