perhaps için İngilizce-Türkçe çeviriler:

belki · muhtemelen · bir ihtimal · her halde · diğer çevirileri

perhaps belki

Then perhaps you and I could go and find somewhere quiet and talk about old times.

O zaman belki sen ve ben sakin bir yere gidip eski zamanları konuşabiliriz.

Perhaps, but not in this case.

Belki ama bu durumda değil.

Well, perhaps you should be going now, dear.

Belki de artık gitsen iyi olur canım.

perhaps muhtemelen

It will probably be a long time and I thought perhaps

Bir daha muhtemelen çok uzun zaman O yüzden düşündüm de

Well, perhaps these will help.

Pekala, muhtemelen bu yardımcı olur.

Perhaps there's a scientific answer to that, too.

Muhtemelen bunun için de bilimsel bir cevap var.

perhaps bir ihtimal

Maybe a beautiful lady, perhaps.

Belki güzel bir kadın, bir ihtimal.

Perhaps Pyong was right.

Bir ihtimal Pyong haklıydı.

Perhaps yes, perhaps the the Dragon's variant.

Bir ihtimal Evet, bir ihtimal de Ejderhanın değişkeni.

perhaps her halde

Perhaps it wasn't a good brand.

Her halde iyi bir marka değildi.