phrase için İngilizce-Türkçe çeviriler:

cümle · ifade · tabir · deyim · kelime · ibare · tamlama · diğer çevirileri

phrase cümle

Number four, step forward and repeat the phrase.

Dört numara, öne çık ve cümleyi tekrarla.

That phrase keeps coming back.

Bu cümle sürekli geri geliyor.

Maybe a new song, a phrase the sounds of Taipei and your voice babbling.

Belki yeni bir şarkı, bir cümle Taipei'in ve senin gevezeliğinin seslerini.

phrase ifade

I wouldn't exactly phrase it like that, but yeah. I guess.

Tam olarak bu şekilde ifade etmezdim ama, sanırım öyle.

Well, I wouldn't exactly phrase it that way.

Pekala, ben tam olarak bu şekilde ifade etmezdim ama.

Every phrase is like a dagger in my crotch.

Her ifade kasığıma saplanan bir hançer gibi.

phrase tabir

Now, that's quite a common phrase.

Bu oldukça yaygın bir tabir.

You know what my favorite poker phrase is?

En sevdiğim poker tabiri nedir biliyor musun?

Okay, look, first of all, that is a very ugly phrase.

Pekalâ, bak ilk olarak, bu çok çirkin bir tabir.

phrase deyim

That's not even a real phrase.

Bu gerçek deyim bile değil.

What a wonderful phrase

Ne harika bir deyim.

Now you tell me, please, American phrase.

Şimdi sen söyle lütfen, Amerikan deyimi.

phrase kelime

It's just a phrase, it's just words.

Sadece bir söylem o, sadece kelime.

My big catch-phrase-ending could be, um, "Go ask Alice 'cause she knows what's goin' on!" Like

Büyük yakalayıcı-kelime grubu-sonum şu olabilir, um, "Gidip Alice'e sorun çünkü o neler olduğunu bilir!" gibi

State Capitols," "Foreign Words and Phrases.

Eyalet Başkentleri", "Yabancı Kelimeler ve Cümleler".

phrase ibare

Who invented that phrase?

Bu ibareyi kim icat etti?

phrase tamlama

Lovely turn of phrase, eh, Karen?

Hoş bir tamlama, değil mi Karen?