physicist için İngilizce-Türkçe çeviriler:

fizikçi · diğer çevirileri

physicist fizikçi

Physically, he's perfectly normal but he can no longer function as a physicist.

Fiziksel olarak tamamen normal. Ama artık bir fizikçi olarak görev yapamaz.

And for a new generation of physicists, he was no longer the giant he once seemed.

Ve yeni bir nesil fizikçiler için, artık, bir zamanlar göründüğü O dev değildi.

She is a physicist, like me.

O da benim gibi bir fizikçi.