poet için İngilizce-Türkçe çeviriler:

şair · şiir · ozan, ozanlar · romantik · diğer çevirileri

poet şair

We're creating a completely new consciousness like an artist or a poet.

Tamamen yeni bir bilinç yaratıyoruz. tıpkı bir sanatçı ya da şair gibi.

Oh, yes. He's a poet.

Evet, o bir şair.

It's about the New York poet Frank O'Hara.

New York'lu şair Frank O'Hara ile ilgili.

poet şiir

Now I'm a poet and I'm writing a poem.

Şimdi, ben bir ozanım Ve bir şiir yazıyorum.

Not bad for a poet, I guess.

Bir şiir için fena değil sanırım.

Look, read her a romantic poet,

Bak, duygusal bir şiir oku ona

poet ozan, ozanlar

Professor Whitman, he thinks he's in Dead Poets Society.

Profesör Whitman. Ölü Ozanlar Derneği'nde olduğunu sanıyor.

Robin Williams in Dead Poets Society.

Robin Williams, Ölü Ozanlar Derneği.

What's the Dead Poets Society?

Ölü Ozanlar Derneği nedir?

poet romantik

You're a poet. Be romantic.

Sen bir şairsin, romantik ol.