possibly için İngilizce-Türkçe çeviriler:

olabilir · muhtemelen · belki · hatta · diğer çevirileri

possibly olabilir

And you know that, even if that was possible, that's not the way.

Ve biliyorsun ki, bu mümkün olsa bile, doğru yol bu değil.

I don't know how that's possible.

Bu nasıl mümkün olabilir bilmiyorum.

Let's get as much as possible upstairs.

Mümkün olduğu kadar üst kata gidelim.

possibly muhtemelen

This would be an adult, Possibly a white male. He might be an authority Figure to her.

Bu bir yetişkin olmalı muhtemelen beyaz bir erkek, onun için otoriter bir figür olabilir.

What could possibly cause such a thing?

Muhtemelen böyle bir şey neden olabilir?

I think possibly because he, too, is wrong.

Bence muhtemelen o da yanılıyor da ondan.

possibly belki

Possibly, but what do you really know about her?

Belki de, ama onun hakkında ne biliyorsun?

And I got a horse and a cat, possibly a dead roommate, so

Zaten evde bir at, bir kedi ve belki de ölmüş bir ev arkadaşım var

Every year, there are a few more mountain gorillas and, possibly, just a little more optimism.

Her yıl birkaç tane daha dağ gorili ve belki birazcık daha iyimserlik var.

possibly hatta

Is that even possible?

Hatta bu mümkün mü?

And possibly a number three.

Hatta belki de üç numara.

It's completely possible!

Hatta tamamen mümkün!