president için İngilizce-Türkçe çeviriler:

başkan · başkanlık · devlet başkanı · müdür · cumhurbaşkanı · baş · şef · genel müdür · amir · diğer çevirileri

president başkan

Never like, "we're never gonna have a black president" never? 'cause that happened.

Asla siyahi bir başkan gelmeyecek gibi bir asla mı? Çünkü bu oldu.

We'll be ready for him, Mr. President.

Onun için hazır olacağım, Sayın Başkan.

I mean, does that make him any less president?

Yani, bu onu daha az başkan yapar?

president başkanlık

A woman for president is it?

Başkanlık için bir kadın mı?

At this time, in this place, with this presidency, it will be different.

Bu zamanda, burada, bu başkanlık döneminde her şey farklı olacak.

The Honorable James Addison Flynn presiding.

Saygıdeğer James Addison Flynn başkanlık edecek.

president devlet başkanı

And I guarantee you every single person in this room will one day be president of the United States.

Ve size garanti ediyorum bu odadaki her bir kişi bir gün Birleşmiş Devletlerin başkanı olacak.

Be a senator or Or maybe even President of the United States.

Bir senatör ya da hatta belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı.

Signed, President Benjamin Harrison and secretary of state James G. Blaine.

İmza, Başkan Benjamin Harrison" "imza, Devlet Bakanı James G. Blaine.

president müdür

He also wants to be a Secret Service Director Hello, Mr. President Hello

Büyüyünce gizli servis müdürü olmak istiyor. Merhaba Bay başkan. Merhaba.

Hi, I'm Roxie Rutherford, president and C.E.O. of Rutherford Events.

Merhaba. Ben Roxie Rutherford. Rutherford Events'in genel müdürü ve yöneticisiyim.

Thank you, president Higgins.

Teşekkür ederim müdür Higgins.

president cumhurbaşkanı

Such, then, Mr. President, is the simple truth.

Öyleyse Sayın Cumhurbaşkanı, bu basit bir gerçek.

It's getting late, President Lee

Bu geç oluyor, Cumhurbaşkanı Lee

A long time ago, he saved the President's life.

Uzun zaman önce, o Cumhurbaşkanı hayatını kurtardı.

president baş

Ladies and gentlemen, this is Dr. Adrian Helmsley chief science advisor to the late President Wilson.

Bayanlar ve baylar, ben Dr. Adrian Helmsley eski Başkan Wilson'ın baş bilim danışmanıyım.

Ladies and gentlemen, this Dr. Adrian Helmsley chief science advisor to the late President Wilson.

Bayanlar baylar, ben Dr. Adrian Helmsley merhum Başkan Wilson'ın Baş Bilim Danışmanı.

Ladies and gentlemen, the President of the German Headache and Migraine Society,

Bayanlar ve baylar, Alman Baş Ağrısı ve Migren Derneği Başkanı

president şef

Former vice president chief of staff billy chambers

Eski başkan yardımcısı ekibinin şefi Billy Chambers

The five living former chief executives Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford and Nixon were on hand for the groundbreaking ceremony.

Yaşayan beş eski şef yönetici Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon kutlama seremonisi için hazır bulundular.

So Director Kim suddenly shot Chief Cha and the President?

Yani Amir Kim birdenbire Şef Cha ve Başkan'ı vurdu öyle mi?

president genel müdür

Hi, I'm Roxie Rutherford, president and C.E.O. of Rutherford Events.

Merhaba. Ben Roxie Rutherford. Rutherford Events'in genel müdürü ve yöneticisiyim.

See, that's the president of the bank Abdul Hamit, and that is his e-mail address.

Bu bankanın genel müdürü Abdul Hamit, ve bu da onun e-posta adresi.

I'm Del Vecchio, the president.

Ben Del Vecchio, genel müdür.

president amir

So Director Kim suddenly shot Chief Cha and the President?

Yani Amir Kim birdenbire Şef Cha ve Başkan'ı vurdu öyle mi?