proverbial için İngilizce-Türkçe çeviriler:

meşhur · diğer çevirileri

proverbial meşhur

And under my tutelage, he has flourished and blossomed, like the proverbial spring flower.

Ve vesayetim altında, gelişti ve çiçek açtı, meşhur ilkbahar çiçeği gibi.