psychiatrist için İngilizce-Türkçe çeviriler:

psikiyatrist · psikiyatr · diğer çevirileri

psychiatrist psikiyatrist

Because, believe me, I would only say this to you and maybe a psychiatrist.

Çünkü, inan bana, bunu sadece sana ya da belki sadece bir psikiyatriste söylerim.

Will is going to be a challenge for any psychiatrist.

Will her psikiyatrist için zorlu bir mücadele olacak.

She's a great psychiatrist.

Bu kadın harika bir psikiyatrist.

psychiatrist psikiyatr

That's just an opinion What are you, a psychiatrist?

Bu sadece bir fikir. Nesin sen, psikiyatr mı?

He's a goddamn psychiatrist!

O kahrolası bir psikiyatr.

Look, he doesn't need a psychiatrist.

Onun bir psikiyatra ihtiyacı yok.