puddle için İngilizce-Türkçe çeviriler:

su birikintisi · birikinti · çamurlu su · gölcük · diğer çevirileri

puddle su birikintisi

Fortunately, Rasputin discovered a gift in a puddle below this tree.

Neyse ki, Rasputin bir hediye keşfetti bir su birikintisi, bu ağacın altında.

There's a great puddle by the garage.

Garajda harika bir su birikintisi var.

Aw There's a big puddle here.

Ah burada bir su birikintisi var.

puddle birikinti

Watch out for the puddle, Fredrik!

Su birikintisine dikkat et, Fredrik!

And she dissolved into a puddle.

Ve küçücük bir su birikintisine dönüştü.

puddle çamurlu su

Mud puddle and a field of cowpies?

Çamurlu su ve inek pisliği tarlası.

puddle gölcük

Everybody called you "Puddles".

Herkes sana "Gölcük" diyordu.