quarterback için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kurucu · futbolcu · diğer çevirileri

quarterback kurucu

Well, I was a quarterback, and trust me, we didn't have a type.

Iyi, ben, bir oyun kurucu oldu ve bana güven bir tür yoktu.

I'm not the quarterback anymore, which means I'm nothing.

Artık oyun kurucu olmadığım için hiçbir şey değilim demek oluyor.

You think you can be a quarterback next year?

Gelecek yıl oyun kurucu olabilir misin sence?

quarterback futbolcu

To Jonathan a great quarterback, a better friend, Ethan.

Jonathan'a harika bir futbolcu, çok iyi bir dost, Ethan.

Most quarterbacks' careers don't last that long.

Çoğu futbolcunun kariyerleri pek uzun sürmez.