railway için İngilizce-Türkçe çeviriler:

demiryolu · demir yolu · diğer çevirileri

railway demiryolu

My wife's father died and left her a narrow gauge railway and a lumber mill and

Eşimin babası öldü ve eşime bir dar demiryolu hattı ve bir kereste fabrikası ve

There was a railway strike.

Bir demiryolu grevi vardı.

Yeah, a condemned railway bridge. Why?

Evet, bitmemiş bir demiryolu köprüsü var.

railway demir yolu

Some small-town merchant and a lawyer who works for the railway.

Bir kasaba tüccarı. Ve demir yolu adına çalışan bir avukat.

No, we'll sleep tonight in the railway station.

Hayır, hayır. Bu gece demir yolu istasyonunda uyuyalım.

The Union Pacific Railway system.

Union Pacific demir Yolları Sistemi.