rain için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yağmur, yağmurlu · yağdırmak · yağmak · yağmur yağmak · sağanak · yağış · diğer çevirileri

rain yağmur, yağmurlu

How's it going, Mrs. Wells? It's always better when it's not raining. This is for you.

nasıl gidiyor Bayan Wells? yağmur yağmayan her zaman daha iyi. bu sizin için. bana mı?

Hey, Penelope, have you ever actually seen a rain dance performed?

Hey, Penelope, sen hiç gerçek bir yağmur dansı izledin mi?

It's nice after the rain, isn't it?

Yağmur sonrası güzel bir hava, değil mi?

rain yağdırmak

But one night last year it was late and it was raining outside.

Ama geçen yıl bir gece geç bir saatti ve dışarıda yağmur yağıyordu.

I mean, do you know how much it rains there?

Orada ne kadar çok yağmur yağdığını biliyor musun?

Then, I was home alone but it started raining.

Sonra, evde yalnızdım ama yağmur yağmaya başladı.

rain yağmak

But it's always raining there, just like it is now.

Ama orada her zaman yağmur yağar. Şimdi burada olduğu gibi.

But it could rain all night.

Belki bütün gece yağmur yağar.

Is it gonna rain today?

Bugün yağmur yağar mı?

rain yağmur yağmak

But it's always raining there, just like it is now.

Ama orada her zaman yağmur yağar. Şimdi burada olduğu gibi.

But it could rain all night.

Belki bütün gece yağmur yağar.

Is it gonna rain today?

Bugün yağmur yağar mı?

rain sağanak

It was raining hard that day

O gün sağanak yağmur vardı.

Is it raining that hard?

Sağanak yağmur mu yağıyor?

Madhuri Dixit dances in the pouring rain.

Madhuri Dixit, sağanak yağmur altında dans ediyor.

rain yağış

Very heavy rain and plenty of lightning continue throughout the week.

Çok yoğun yağış ve bol bol yıldırım düşmesi hafta boyunca devam edecek.

Johnny Mountain, Dallas Rains?

Johnny Dağ, Dallas Yağış?

Oh, usually a natural cataclysm a freeze, a flood, a big rain.

Ah, genellikle bir doğal afet bir donma, bir sel, büyük bir yağış.