restaurant için İngilizce-Türkçe çeviriler:

restoran · lokanta., lokanta · restorant · diğer çevirileri

restaurant restoran

Just working in a restaurant, but it's decent pay, and there's health insurance for me and the baby.

Bir restoranda çalışıyorum, ama makul bir ücreti var, ve benim ve bebek için sağlık sigortası var.

I always wanted to open a restaurant.

Her zaman bir restoran açmak istemişimdir.

But one day, this mean critic came back to the restaurant for a new article.

Ama bir gün, bu ahlaksız eleştirmen yeni bir makale için tekrar restorana geldi.

restaurant lokanta., lokanta

This is just not a good restaurant.

Ama burası iyi bir lokanta değil.

Listen, I know a great location for a restaurant.

Dinle, lokanta için harika bir yer biliyorum.

Sure, I know a great restaurant.

Tabii, iyi bir lokanta biliyorum.

restaurant restorant

Then something must have happened between home and the restaurant.

O zaman ev ile restorant arasında bir şey olmuş olmalı.

This isn't really a restaurant.

Burası gerçek bir restorant değil.

But this is my restaurant.

Ama burası benim Restorant'ım.