restaurateur için İngilizce-Türkçe çeviriler:

lokantacı, lokantacı. · diğer çevirileri

restaurateur lokantacı, lokantacı.

They know you're a restaurateur and an oaf.

Senin de bir lokantacı ve hödük olduğunu biliyorlar.

A blind and toothless restaurateur would be pretty useless.

Kör ve dişsiz lokantacı çok yararsız olacaktır

William Matherson, restaurateur.

William Matherson, lokantacı.