river için İngilizce-Türkçe çeviriler:

nehir · su · akarsu · irmak · diğer çevirileri

river nehir

I know it well There's a dry river and an old stone bridge

Orada kurumuş bir nehir ve eski bir taş köprü var.

Oh, and just like the river

Oh, ve aynı nehir gibi

A pretty river.

Güzel bir nehir.

river su

Somewhere with water, the beach or a river.

Su olan bir yere. Sahile veya bir nehre.

Animals go to river, drink water.

Hayvanlar nehre gitmek, su içmek.

Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers

Şelaleler, su buharı bulutlar, yağmur su kaynakları, ırmaklar denizler, okyanuslar ve buzullar

river akarsu

Then, when there was a river here.

O zaman, burada bir akarsu vardı.

river irmak

River Banshee, Fire Shrimp.

Irmak ölüm perisi Ateş karidesi.