roger için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Roger · diğer çevirileri

roger

roger Roger

They know you are here, Roger, because your country told them you are here.

Burada olduğunu biliyorlar, Roger çünkü ülken onlara senin burada olduğunu söyledi.

That's my uncle roger.

Bu benim Roger amcam.

Damn it, Roger!

Lanet olsun Roger!