routine için İngilizce-Türkçe çeviriler:

rutin · sıradan · olağan · program · sıradan işler · her günkü · alışkanlık · adet · alışılmış., alışılmış · diğer çevirileri

routine rutin

And now the Priest tells this tale It's a routine investigation

Ve şimdi rahip de bu masalı anlatıyor. Rutin bir soruşturma.

Now, listen, it's just a routine patrol.

Bu, sadece rutin bir devriye uçuşu.

Just routine, for them, at least.

Sadece rutin, en azından onlar için.

routine sıradan

It's not a routine, Dee, and there is nothing weird about this, okay?

Bu sıradan bir şey değil Dee. Tuhaf bir tarafı da yok tamam mı?

It's just a routine investigation.

Sadece sıradan bir soruşturma.

It's a routine patrol.

Bu sıradan bir devriye.

routine olağan

Pretty routine stuff for you, isn't it?

Senin için çok olağan bir şey değil mi?

It's very routine, not that important

Olağan bir şey, pek önemli değil

Probably a routine scan.

Muhtemelen olağan bir tarama.

routine program

You and Fisher wrote me a comedy routine?

Sen ve Fisher bana komedi programı yazdınız?

LAMPLEY: A serious stumble in an otherwise perfect routine.

Mükemmel giden bir programda ciddi bir tökezleme.

Gay! Show them the routine

Gay, onlara programı göster.

routine sıradan işler

What are you doing on a routine murder case?

Sıradan bir cinayet davasında ne işin var?

All were routine business calls. Von McBride, other lawyers, court officials.

Hepsi sıradan görüşmeleri Von McBride, başka avukatlar, mahkeme görevlileri.

routine her günkü

Guy does the same routine every day.

Adam her gün aynı rutin işleri yapıyor.

Same routine every day?

Her gün aynı şey mi?

routine alışkanlık

The natural way with a rigorous diet and exercise routine.

Doğal yollarla. Sıkı bir diyet ve egzersiz alışkanlığıyla.

routine adet

The old routine's a little rusty, but she still works.

Eski adet biraz paslanmış ama hala işe yarıyor.

routine alışılmış., alışılmış

This is hardly routine.

Bu hiç alışıldık değil.