rwanda için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ruanda, Ruanda. · diğer çevirileri

rwanda ruanda, Ruanda.

This is a great day for Rwanda and for all of Africa.

Bu, Ruanda için muhteşem bir gün! Ve bütün Afrika için.

You mean like a tsunami or Rwanda?

Yani tsunami veya Ruanda gibi mi?

This is a great day for Rwanda and for all ofAfrica.

Bugün Ruanda için güzel bir gün, ve Afrika'nın tümü için.